ENGLISH
Test Raporları


 
 
Anti Bakteriyel Testler:
Ege Üni.An.Bak.Testi + Erciyes Üni.An.Bakt.Testi)
  Anti Fungal Test :
Ege Üni.Anti-Fungal Testi
  Mukavemet Testi :
Ege Üni.Mukavemet Testi

Pazara sunulmakta olan TEXMED/EcoFresh ürünleri üç  gruptan oluşmaktadır :


Referans Testler
Antibakteriyel Etkinlik Testi: Paralel Streak Method: AATCC test Method 147-1998 kullanılan bakteri kültürü 1) Stafilokok Aureus 2) Klebsiella Pnomani
Anti Fungal Etkinlik Testi: Agar Diffussion Plate: Swiss standart SN195921, kullanılan kültür 1) Trichophyton mentagraphytes 2) Aspergillus niger